Απευθυνόμαστε σε...
  • Aνθρώπους που θέλουν να μειώσουν το σωματικό τους λίπος (αισθητικοί στόχοι)
  • Aνθρώπους που η κατάσταση της υγείας τους επιβάλλει να μειώσουν το σωματικό τους λίπος
  • Aνθρώπους που πρέπει να αυξήσουν το βάρος τους (χαμηλός ΔΜΣ)
  • Aνθρώπους που οι διατροφικές τους συνήθειες έχουν προκαλέσει οργανικές διαταραχές
  • Eγκύους που θέλουν να ακολουθήσουν ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο για την υγεία του εμβρύου και τη δική τους
  • Θηλάζουσες γυναίκες για την εξασφάλιση της διάρκειας, της ροής και της ποιότητας του θηλασμού
  • Παιδιά ή εφήβους που έχουν πρόβλημα παχυσαρκίας ή κακές διατροφικές συνήθειες
  • Παιδιά, εφήβους και ενήλικες που δεν έχουν ανάγκη διαφοροποίησης του βάρους τους, επιθυμούν όμως να έχουν τις διατροφικές πληροφορίες που τους αφορούν προσωπικά ώστε να διατηρήσουν την υγεία τους και το σωματικό τους βάρος στα επιθημητά επίπεδα
  • Ανθρώπους που ασκούνται ή ασχολούνται με κάποιο άθλημα και χρειάζονται παράλληλα μια εξειδικευμένη-ισορροπημένη διατροφική υποστήριξη για το άθλημά τους
 
 

Υπολογιστής Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Body Mass Index, BMI) είναι μια τιμή που προσδιορίζει την ενδεδειγμένη αναλογία βάρους και ύψους και υπολογίζεται από το πηλίκο του σωματικού βάρους προς το τετράγωνο του ύψους του ατόμου. Ο δείκτης αυτός υποδεικνύει αν βρισκόμαστε ή όχι στα φυσιολογικά επίπεδα βάρους.


Παρακαλώ εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία

kg
cm