Η Mέθοδος

Το πρώτο πράγμα που ζητάμε από εσάς είναι να «συστηθούμε» με τον οργανισμό σας μέσα από αναλύσεις αίματος. Αυτές μας βοηθάνε να δούμε το προφίλ της υγείας σας και μας δίνουν τις καλύτερες κατευθύνσεις για τις ανάγκες του οργανισμού σας την συγκεκριμένη περίοδο.

Στην πρώτη μας συνάντηση, αφού κάνουμε τον απαραίτητο σωματομετρικό έλεγχο, θα πάρουμε το πλήρες ιατρικό ιστορικό σας, τις διατροφικές σας συνήθειες/ιδιαιτερότητες και τα βασικά στοιχεία του τρόπου ζωής σας ώστε να προσαρμόσουμε όσο καλύτερα γίνεται την διατροφική σας αγωγή στην καθημερινότητά σας.

Παράλληλα συζητάμε όλα όσα σας απασχολούν και λύνουμε τις απορίες σας.

Το διαιτολόγιό σας ανανεώνεται ΚΑΘΕ εβδομάδα.

Στην κάθε επίσκεψή σας κάνουμε ανάλυση ούρων, μελετάμε το διατροφικό σας ημερολόγιο και διαμορφώνουμε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα με βάση την πρόοδό σας και τις αναλύσεις σας.

Το πρόγραμμά σας το συντάσουμε μαζί σας, μπροστά σας, ΔΕΝ χρησιμοποιούμε έτοιμα, τυποποιημένα προγράμματα.

Μια φορά τον μήνα επαναλαμβάνεται η λιπομέτρηση εκτός αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι ή αν εσείς οι ίδιοι το ζητήσετε νωρίτερα.

 
 

Υπολογιστής Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Body Mass Index, BMI) είναι μια τιμή που προσδιορίζει την ενδεδειγμένη αναλογία βάρους και ύψους και υπολογίζεται από το πηλίκο του σωματικού βάρους προς το τετράγωνο του ύψους του ατόμου. Ο δείκτης αυτός υποδεικνύει αν βρισκόμαστε ή όχι στα φυσιολογικά επίπεδα βάρους.


Παρακαλώ εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία

kg
cm