Οι Στόχοι

Μαζί καθορίζουμε τους στόχους αλλά και τα βήματα, τα διατροφικά βήματα που θα ακολουθήσουμε για να κάνουμε τους στόχους πραγματικότητα.

Για τον κάθε έναν που απεθύνεται σε εμάς έχουμε ένα διαφορετικό πλάνο στόχων. Η διαμόρφωση του ιδανικού σωματικού βάρους είναι ο βασικός άξονας, αλλά μαζί με αυτόν μεριμνούμε εξίσου για την βελτίωση της συνολικής εικόνας της υγείας σας.

Βασικός μας στόχος δεν είναι μόνο να φτάσετε στο επιθυμητό σωματικό βάρος αλλά και

  • Να μάθετε να φροντίζετε για τις διατροφικές σας ανάγκες και το σώμα σας
  • Να απαλλαγείτε από τις διατροφικές συνήθειες που επιβάρυναν τον οργανισμό σας
  • Να μάθετε να ακούτε / αφουγκράζεστε το σώμα σας και να διάβαζετε τα μηνύματα που σας στέλνει
  • Να υιοθετήσετε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής και μετά το τέλος των συναντήσεών μας.

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ

Να διατηρήσετε το ιδανικό σας βάρος.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι –μέσα από την συνεργασία σας μαζί μας- να αποκομίσετε την ιδιαίτερη γνώση των διατροφικών πληροφοριών που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στον δικό σας οργανισμό, με σκοπό να είστε πάντα σε θέση να διαχειρίζεστε στο μέλλον την υγεία σας χρησιμοποιώντας τις γνώσεις σας για την διατροφή σας.

 
 

Υπολογιστής Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Body Mass Index, BMI) είναι μια τιμή που προσδιορίζει την ενδεδειγμένη αναλογία βάρους και ύψους και υπολογίζεται από το πηλίκο του σωματικού βάρους προς το τετράγωνο του ύψους του ατόμου. Ο δείκτης αυτός υποδεικνύει αν βρισκόμαστε ή όχι στα φυσιολογικά επίπεδα βάρους.


Παρακαλώ εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία

kg
cm